Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

efekt Venturiho
v meteorologii lokální pokles tlaku vzduchu, lokální zesílení větru a vznik nárazů větru v určitých místech, kde dochází vlivem orografie ke zhuštění proudnic. Příkladem Venturiho efektu je efekt tryskový, efekt nálevkový a lokální jevy při přetékání vzduchu přes horské překážky. Nejnebezpečnější projevy Venturiho efektu se vyskytují na závětrné straně překážek, kde často vznikají rozsáhlé škody na lesních porostech, venkovních el. vedeních apod.
angl: Venturi effect; slov: Venturiho efekt; něm: Venturi-Effekt m; fr: effet Venturi m; rus: еффект Вентури  1993-a1
podpořila:
spolupracují: