Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

refrakce boční
refrakce světelných paprsků působená horiz. nehomogenitami v poli hustoty vzduchu. Má značný význam např. při geodetických měřeních.
angl: lateral refraction; slov: bočná refrakcia; něm: laterale Refraktion f, seitliche Refraktion f; rus: боковая рефракция, горизонтальная рефракция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: