Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

refrakce boční
refrakce světelných paprsků působená horiz. nehomogenitami v poli hustoty vzduchu. Má značný význam např. při geodetických měřeních.
angl: lateral refraction slov: bočná refrakcia něm: laterale Refraktion f, seitliche Refraktion f rus: боковая рефракция, горизонтальная рефракция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: