Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

litometeor
meteor vytvořený soustavou částic, které jsou většinou pevného skupenství a nepocházejí z vody. Tyto částice jsou rozptýleny ve vzduchu nebo zdviženy z povrchu země větrem. Mezi litometeory patří zákal, prachový zákal, kouř, zvířený prach nebo písek, prachová nebo písečná vichřice a prachový nebo písečný vír.
angl: lithometeor slov: litometeor rus: литометеор  1993-a2
podpořila:
spolupracují: