Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

potenciál radiolokační meteorologický
angl: meteorological radar potential slov: meteorologický rádiolokačný potenciál rus: метеорологический радиолокационный потенциал něm: meteorologisches Radarpotential n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: