Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

lalok antény hlavní
oblast maxima směrového vyzařovacího diagramu antény (parabolické). Jako šířka svazku hlavního laloku se obvykle uvádí dvojnásobek úhlové vzdálenosti směru maximálního výkonu (osa antény) a směru s polovinou maximálního výkonu (s výkonem o 3 dB nižším).
angl: antenna main lobe slov: hlavný lalok antény něm: Hauptkeule der Antenne rus: центральный лепесток ДН антенны  2014
podpořila:
spolupracují: