Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lalok antény hlavní
oblast maxima směrového vyzařovacího diagramu antény (parabolické). Jako šířka svazku hlavního laloku se obvykle uvádí dvojnásobek úhlové vzdálenosti směru maximálního výkonu (osa antény) a směru s polovinou maximálního výkonu (s výkonem o 3 dB nižším).
angl: antenna main lobe; slov: hlavný lalok antény; něm: Hauptkeule der Antenne; rus: центральный лепесток ДН антенны  2014
podpořila:
spolupracují: