Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlhkoměr elektrický
zpravidla absorpční vlhkoměr, jehož čidlo mění el. vodivost nebo kapacitu při změnách vlhkosti vzduchu. Proti vlasovým a blánovým vlhkoměrům má vyšší citlivost a přesnost. Dříve uváděný nedostatek spočívající v závislosti měření na teplotě byl již u nových el. vlhkoměrů odstraněn.
angl: electrical hygrometer slov: elektrický vlhkomer něm: elektrisches Hygrometer n rus: электрический гигрометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: