Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průtok
1. objem vody, která proteče příčným profilem vodního toku za jednotku času, zpravidla jednu sekundu. Je přímo úměrný ploše profilu a průtočné rychlosti. Extrémní průtoky jsou dosahovány při povodni, resp. za hydrologického sucha.
2. obecně pohyb vody průtočným profilem.
Viz též odtok, stav vodní.
angl: discharge; slov: prietok; něm: Durchfluss m; rus: расход  1993-a3
podpořila:
spolupracují: