Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška dynamická
syn. výška geodynamická – výška libovolné geopotenciální hladiny, obvykle nad úrovní moře, vyjádřená v dynamických metrech.
angl: dynamic height; slov: dynamická výška; něm: dynamische Höhe f; rus: динамическая высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: