Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška dynamická
syn. výška geodynamická – výška libovolné geopotenciální hladiny, obvykle nad úrovní moře, vyjádřená v dynamických metrech.
angl: dynamic height slov: dynamická výška něm: dynamische Höhe f rus: динамическая высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: