Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření krátkovlnné
v meteorologii elmag. záření o vlnových délkách kratších než 3 µm. Viz též záření dlouhovlnné.
angl: short-wave radiation slov: krátkovlnné žiarenie něm: kurzwellige Strahlung f rus: коротковолновая радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: