Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ovzduší
v meteorologii zpravidla syn. pro atmosféru Země, používá se zejména ve vztahu k vert. rozsahu atmosféry v mezích troposféry a stratosféry.
angl: atmosphere slov: ovzdušie rus: атмосфера něm: Atmosphäre f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: