Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta intertropická
syn. fronta tropická – nevhodné označení pro intertropickou zónu konvergence, a to především tam, kde ekvatoriální vzduch proniká daleko od geogr. rovníku v souvislosti s monzunovou cirkulací.
angl: intertropical front slov: intertropický front něm: innertropische Konvergenz f fr: front intertropical m rus: внутритропический фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: