Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence termická
turbulence vznikající vlivem vztlaku podmíněného nehomogenitou teplotního pole. V hydrodynamice a aerodynamice je považována za součást termické konvekce, při vymezení pojmu konvekce, obvyklém v meteorologii, však rozměry vlastních turbulentních vírů jsou zde řádově menší než rozměry konv. elementů (buněk) nebo uspořádaných konv. vzdušných proudů. Někteří autoři však považují pojmy termická turbulence a termická konvekce za synonymické. Tento přístup lze přijmout zejména v případech méně vyvinuté konvekce, kdy nemůžeme aplikovat uvedené velikostní rozlišení charakteristických elementů. Viz též termiky.
angl: thermal turbulence slov: termická turbulencia rus: термическая турбулентность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: