Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace klimatu Penckova
slov: Penckova klasifikácia klímy; něm: Klimaklassifikation nach Penck f; rus: классификация климатов Пенка  1993-b2
podpořila:
spolupracují: