Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

povodí
území ohraničené rozvodnicí, z něhož veškerý odtok směřuje do společného profilu vodního toku, popř. jiného hydrologického útvaru.
angl: catchment, drainage basin, watershed slov: povodie něm: Einzugsgebiet n, Flussgebiet n rus: водосборный бассейн  1993-a2
podpořila:
spolupracují: