Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

povodí
území ohraničené rozvodnicí, z něhož veškerý odtok směřuje do společného profilu vodního toku, popř. jiného hydrologického útvaru.
angl: catchment, drainage basin, watershed; slov: povodie; něm: Einzugsgebiet n, Flussgebiet n; rus: водосборный бассейн  1993-a2
podpořila:
spolupracují: