Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha inverzní
syn. mlha vysoká.
angl: inversion fog; slov: inverzná hmla; něm: Inversionsnebel m; rus: инверсионный туман  1993-a2
podpořila:
spolupracují: