Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace meridionální
1. souhrn složek pohybu vzduchu ve všeobecné cirkulaci atmosféry, které mají pouze poledníkový a vert. směr;
2. cirkulace, která v dané oblasti působí synopticky, nebo klimaticky významný mezišířkový přenos tepla a hybnosti. Viz též index rneridionální cirkulace.
angl: meridional circulation slov: meridionálna cirkulácia něm: meridionale Zirkulation f fr: circulation méridienne f rus: меридиональная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: