Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poloha meteorologické stanice
kvalitativní charakteristika místa, kde pracuje meteorologická stanice, a to z hlediska geogr. nebo expozičních podmínek. Poloha met. stanice z hlediska terénních podmínek může být vrcholová, údolní, svahová, nížinná, horská apod., z hlediska působení klimatických faktorů chráněná, otevřená, inverzní, větrná apod. Viz též stanice meteorologická reprezentativní, expozice meteorologických přístrojů, souřadnice meteorologické stanice.
angl: meteorological station site slov: poloha meteorologickej stanice něm: Lage der meteorologischen Station f rus: местоположение метеорологической станции  1993-a1
podpořila:
spolupracují: