Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poloha meteorologické stanice
kvalitativní charakteristika místa, kde pracuje meteorologická stanice, a to z hlediska geogr. nebo expozičních podmínek. Poloha met. stanice z hlediska terénních podmínek může být vrcholová, údolní, svahová, nížinná, horská apod., z hlediska působení klimatických faktorů chráněná, otevřená, inverzní, větrná apod. Viz též stanice meteorologická reprezentativní, expozice meteorologických přístrojů, souřadnice meteorologické stanice.
angl: meteorological station site; slov: poloha meteorologickej stanice; něm: Lage der meteorologischen Station f; rus: местоположение метеорологической станции  1993-a1
podpořila:
spolupracují: