Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření distanční
metody měření, kdy měřicí čidlo či přístroj není v bezprostřední blízkosti sledovaného jevu. V meteorologii se tento termín používá zejména v souvislosti s měřením družicovým a měřením radiolokačním, případně měřením pomocí lidarů, systémů detekce blesků, aj. Viz též detekce meteorologických jevů dálková.
angl: distant measurement slov: dištančné meranie něm: Remote sensing rus: дистанционное измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: