Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

elektřina oblačná
1. elektřina generovaná mechanismy v oblacích kvalitativně stejnými jako u elektřiny bouřkové, ale kvantitativně natolik slabšími, že nedochází k výbojům blesku.
2. souhrnné označení pro veškeré elektrické děje v oblacích včetně bouřkové elektřiny.
angl: cloud electricity slov: oblačná elektrina něm: cloud electricity f fr: électricité nuageuse f rus: электричество облаков  2014
podpořila:
spolupracují: