Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izovela
méně vhodné označení pro izotachu.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a lat. velox „rychlý“.
angl: isovel; slov: izovela; něm: Isovele f; rus: изовела  1993-a1
podpořila:
spolupracují: