Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izovela
nevh. označení pro izotachu, z jazykového hlediska jde o hybridní složeninu dvou slov, z nichž jedno je řeckého a druhé latinského původu.
angl: isovel slov: izovela něm: Isovele f rus: изовела  1993-a1
podpořila:
spolupracují: