Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příhon Západní
studený oceánský proud poháněný stálými západními větry jižní polokoule přibližně podél 50° již. šířky. Absence pevnin v tomto pásmu z něj činí nejmohutnější oceánský proud ve světovém oceánu a zesiluje izolující vliv na klima Antarktidy. Západní příhon propojuje subtropické koloběhy vody v jižním Pacifiku, Atlantiku a Indickém oceánu, kde se od něj směrem k severu oddělují Peruánský, resp. Benguelský a Západoaustralský proud.
angl: Antarctic Circumpolar Current; slov: Západný príhon; rus: Aнтарктическое циркумполярное течение  2019
podpořila:
spolupracují: