Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára sněžná orografická
dolní sněžná čára rozšíření sněžných polí (sněžníků) po celý rok. Její poloha závisí především na orografických poměrech, protože sněžníky se vytvářejí ve sníženinách zemského povrchu a v zastíněných částech horských svahů. Orografická sněžná čára leží níže než klimatická sněžná čára, výškový rozdíl může být i několik set metrů.
angl: orographic snow line; slov: orografická snežná čiara; něm: orographische Schneegrenze f; fr: étage nival m; rus: орографическая снеговая линия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: