Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára sněžná orografická
dolní sněžná čára rozšíření sněžných polí (sněžníků) po celý rok. Její poloha závisí především na orografických poměrech, protože sněžníky se vytvářejí ve sníženinách zemského povrchu a v zastíněných částech horských svahů. Orografická sněžná čára leží níže než klimatická sněžná čára, výškový rozdíl může být i několik set metrů.
angl: orographic snow line slov: orografická snežná čiara něm: orographische Schneegrenze f rus: орографическая снеговая линия fr: étage nival m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: