Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření tepelné
elmag. záření emitované každým fyz. tělesem o teplotě vyšší než 0 K. V met.literatuře se pojem tepelné záření často užívá jako syn. dlouhovlnného záření. V případě měření z meteorologických družic se pod pojmem tepelné záření zpravidla rozumí záření ve spektrálním pásmu 3,5 až 12,5 µm.
angl: thermal radiation; slov: tepelné žiarenie; něm: Wärmestrahlung f; rus: температурная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: