Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření tepelné
elmag. záření emitované každým fyz. tělesem o teplotě vyšší než 0 K. V met.literatuře se pojem tepelné záření často užívá jako syn. dlouhovlnného záření. V případě měření z meteorologických družic se pod pojmem tepelné záření zpravidla rozumí záření ve spektrálním pásmu 3,5 až 12,5 µm.
angl: thermal radiation slov: tepelné žiarenie něm: Wärmestrahlung f rus: температурная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: