Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie lázeňská
syn. balneoklimatologie - část lékařské klimatologie zabývající se klimatem lázeňských míst jako jedním z hlavních činitelů komplexní lázeňské léčby. Do lázeňské klimatologie spadá i vyhledávání míst s příznivým klimatem k využití pro klimatickou lázeňskou léčbu, resp. rekreaci. Viz též klimatoterapie.
angl: balneoclimatology slov: kúpeľná klimatológia něm: Kurortklimatologie f, Balneoklimatologie f rus: климатология курортов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: