Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota vlhkého teploměru
teplota udávaná vlhkým teploměrem psychrometru, který je v dobrém tepelném kontaktu se vzduchem, správně ventilovaný a dokonale chráněný před přímým slunečním zářením. Blíží se teplotě vlhké izobarické. Při záporné teplotě je třeba údaj doplnit o informaci, zda je nádobka obalena ledem.
angl: wet-bulb temperature slov: teplota vlhkého teplomeru něm: Temperatur des feuchten Thermometers rus: температура смоченного термометра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: