Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota vlhkého teploměru
teplota udávaná vlhkým teploměrem psychrometru, který je v dobrém tepelném kontaktu se vzduchem, správně ventilovaný a dokonale chráněný před přímým slunečním zářením. Blíží se izobarické vlhké teplotě. Při záporné teplotě je třeba údaj doplnit o informaci, zda je nádobka obalena ledem.
angl: wet-bulb temperature; slov: teplota vlhkého teplomeru; něm: Temperatur des feuchten Thermometers; rus: температура смоченного термометра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: