Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie cyklogeneze bariérová
vznik cyklon ve stř. zeměp. šířkách je podle této teorie objasňován vpády studených vzduchových hmot (tzv. kapek studeného vzduchu) z polární oblasti. Vpád studeného vzduchu vytvoří ve stř. zeměp. šířce bariéru záp. větrům, a proto na závětrné straně kapky tlak vzduchu klesá a vzniká cyklona. Tuto teorii vypracoval něm. fyzik H. v. Helmholtz v letech 1888–1889 a rozšířil F. M. Exner, z hlediska současných znalostí je již překonána.
angl: barrier theory; slov: bariérová teória cyklogenézy; něm: Riegeltheorie f; rus: заслонная теория циклогенеза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: