Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění tryskové tropické
angl: tropical jet stream slov: tropické dýzové prúdenie něm: tropischer Strahlstrom m rus: тропическое струйное течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: