Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinograf
v současnosti již nepoužívaný registrační aktinometr zaznamenávající časový průběh přímého slunečního záření.
angl: actinograph slov: aktinograf něm: Aktinograph m rus: актинограф fr: actinographe m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: