Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nefelometr
syn. zákaloměr – přístroj používaný pro stanovení množství pevných nebo kapalných částic v zakaleném prostředí. Je založen na principu měření rozptylových charakteristik pomocí opt. metod. V meteorologii může sloužit pro měření hustoty mlhy nebo množství aerosolu v atmosféře. V ČR se nepoužívá.
angl: nephelometer slov: nefelometer něm: Nephelometer n rus: нефелометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: