Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nefelometr
syn. zákaloměr – přístroj používaný pro stanovení množství pevných nebo kapalných částic v zakaleném prostředí. Je založen na principu měření rozptylových charakteristik pomocí opt. metod. V meteorologii může sloužit pro měření hustoty mlhy nebo množství aerosolu v atmosféře. V ČR se nepoužívá.
angl: nephelometer; slov: nefelometer; něm: Nephelometer n; rus: нефелометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: