Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minima letištní provozní
hodnoty vodorovné dohlednosti nebo dráhové dohlednosti a výšky základny význačné oblačnosti, určené příslušnou leteckou organizací, při nichž se ještě může uskutečnit vzlet nebo přistání letadla. Stanovují se především s ohledem na charakter překážkových rovin, přístr. vybavení letiště a denní dobu (den, noc).
angl: aerodrome operational minima; slov: letištné prevádzkové minimá; něm: Flugplatzbetriebsminima n/pl; rus: минимумы метеорологических условий аэродрома  1993-a3
podpořila:
spolupracují: