Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny planetární
vlny v zonálním proudění charakteru Rossbyho vln, avšak s velkými vlnovými délkami, přibližně 10 000 km nebo více. Často oscilují kolem určité polohy a projevují se především na výškových klimatologických mapách tlakového pole.
angl: planetary waves slov: planetárne vlny něm: planetare Wellen f/pl rus: планетарные волны  1993-a1
podpořila:
spolupracují: