Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlny planetární
vlny v zonálním proudění charakteru Rossbyho vln, avšak s velkými vlnovými délkami, přibližně 10 000 km nebo více. Často oscilují kolem určité polohy a projevují se především na výškových klimatologických mapách tlakového pole.
angl: planetary waves; slov: planetárne vlny; něm: planetare Wellen f/pl; rus: планетарные волны  1993-a1
podpořila:
spolupracují: