Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období bezsrážkové
slov: bezzrážkové obdobie; něm: niederschlagsfreie Zeit/Periode f; rus: период без осадков  1993-a1
podpořila:
spolupracují: