Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice primitivní
méně vhodné označení pro základní rovnice.
angl: primitive equations slov: primitívne rovnice rus: полные уравнения, примитивные уравнения něm: primitive Gleichungen f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: