Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice primitivní
méně vhodné označení pro základní rovnice.
angl: primitive equations slov: primitívne rovnice něm: primitive Gleichungen f/pl rus: полные уравнения, примитивные уравнения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: