Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čas pozorování standardní
čas, ke kterému se vztahují meteorologická měření a pozorování, určený WMO.
angl: standard time of observation; slov: štandardný čas pozorovania; něm: Standardbeobachtungstermin m; fr: heure standard d'observation f; rus: стандартный срок наблюдения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: