Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čas pozorování standardní
čas, ke kterému se vztahují meteorologická měření a pozorování, určený WMO.
angl: standard time of observation slov: štandardný čas pozorovania něm: Standardbeobachtungstermin m fr: heure standard d'observation f rus: стандартный срок наблюдения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: