Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Návod k použití eMS

Levý panel – nabídky:

  • Položka Titulní strana zobrazí úvodní stránku slovníku.
  • Položka Předmluva zobrazí předmluvu současné verze meteorologického slovníku, na konci stránky s odkazem na původní předmluvu prvního knižního vydání slovníku.
  • Položka Autorský kolektiv zobrazí seznam interních a externích členů terminologické skupiny ČMeS s odkazem na původní kolektiv prvního knižního vydání slovníku.
  • Návod k použití eMS právě čtete.
  • Položka Seznam zkratek zobrazí seznam odborných zkratek, v nadpise je možné překliknout na seznam mluvnických zkratek.
  • Položka Literatura zobrazí seznam literatury použité při vzniku současného slovníku mimo položky uvedené v seznamu literatury prvního knižního vydání slovníku (viz odkaz).

Levý panel – Výklad hesel:

Po kliknutí na písmeno v tabulce se v hlavním okně slovníku zobrazí termíny (ve zvoleném jazyce) začínající na zvolené písmeno.
Kliknutím na zobrazená hesla se k vybranému heslu rozbalí jeho explikace.
Kliknutím na tlačítko Rozbalit vše se ke všem vypsaným termínům rozbalí jejich explikace.

Levý panel – Celý rejstřík hesel:

Po klinutí na odkaz Celý rejstřík hesel se v hlavním okně slovníku zobrazí všechny termíny pro zvolený jazyk. Vzhledem k velkému množství termínů je načten pouze seznam hesel, po kliknutí na vybrané heslo se explikace zobrazí v modální okně stejně jako po kliknutí na odkazované heslo v rámci jiného hesla. Zároveň nelze použít tlačítko Rozbalit vše.

Levý panel – Rejstřík termínů:

Výběr jazyka, ve kterém se budou termíny zobrazovat. V současné době je k dispozici český, anglický a slovenský rejstřík.

Horní panel – Hledáte něco?:

Fulltextové vyhledávání v rejstříku a explikacích. Po zadání se vypíše seznam hesel, ve kterých se zadaná fráze objevuje. Kliknutím na zobrazená hesla se k vybranému heslu rozbalí jeho explikace. Kliknutím na tlačítko Rozbalit vše se ke všem vypsaným termínům rozbalí jejich explikace.

Hlavní panel – Filtrovat:

Filtrace zobrazených termínů. Pokud jsou v hlavním okně zobrazeny termíny, je pomocí tohoto pole možné filtrovat vypsané termíny (nikoli jejich explikace) podle obsahu zadané fráze. Filtr hesel se zruší kliknutím na tlačítko X.

Hlavní panel – Rozbalit/sbalit vše:

Pokud jsou v hlavním okně vypsána hesla (neplatí pro Celý rejstřík hesel), kliknutím na Rozbalit vše se zobrazí explikace ke všem vypsaným heslům, klinutím na Sbalit vše se zobrazené explikace opět skryjí.

Hlavní panel – zobrazení hesla:

Samotné heslo slovníku je vypsáno následujícím způsobem:
tučně uvedený termín
explikace termínu s vyznačenými odkazy na jiná hesla. Po kliknutí na odkaz se odkazované heslo zobrazí v modální okně.
seznam cizojazyčných ekvivalentůakronym opravy
jazyk: seznam překladů termínu v jazyce jazyk jazyk2: seznam překladů termínu v jazyce jazyk2
V pravém dolním rohu zobrazeného hesla je uveden tzv. akronym opravy, který označuje stupeň opravy hesla vzhledem k původnímu knižnímu vydání slovníku podle tabulky:
 Explikace
nerevidovánopůvodní textform. úpravavěcná úprava
Termín převzatý1993-a0 1993-a1 1993-a2 1993-a3
Termín upravený1993-b0 1993-b1 1993-b2 1993-b3

Nová hesla jsou označena rokem zavedení do eMS (2014, ...).

Pořadí hesel v eMS:
Abecední pořadí českých hesel v eMS je určeno hlavním významovým podstatným jménem (substantivem) a při shodnosti významového substantiva dále podle doprovodného adjektiva. Byl tedy zachován postup z prvního vydání meteorologického slovníku (MS 1993) a na základě zkušeností s vyhledáváním nebylo zvoleno řazení podle termínu v doslovném znění (viz např. anglické řazení v Meteorological Glossary, 1991).

Příklady:
  • termín selektivní absorpce záření je uveden a zařazen jako absorpce záření selektivní
  • termíny ageostrofická advekce a geostrofická advekce, studená advekce, teplá advekce jsou řazeny v pořadí - advekce ageostrofická, advekce geostrofická, advekce studená, advekce teplá.

Pro zobrazování vzorečků je ve slovníku použita knihovna skriptů MathJax. Vzhledem k zavedení skriptu Vás může stránka vyzvat k povolení zablokovaného obsahu, který se nemusíte bát povolit. Stránka pak bude interpretovat vzorečky zadané pomocí MathML skriptem MathJax (více info www.mathjax.org).

Přejeme Vám příjemnou práci s Elektronickým meteorologický slovníkem.Terminologická skupina ČMeS, 28. 11. 2017
podpořila:
spolupracují: