Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

buňka cirkulační
angl: circulation cell; slov: cirkulačná bunka; něm: Zirkulationszelle f; fr: cellule de circulation générale f; rus: циркуляционная ячейка  1993-a1
podpořila:
spolupracují: