Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka cirkulační
angl: circulation cell slov: cirkulačná bunka něm: Zirkulationszelle f rus: циркуляционная ячейка fr: cellule de circulation générale f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: