Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinometr bimetalický Michelsonův
aktinometr, jehož čidlem je jemný začerněný bimetalický pásek. Výchylka bimetalu po zahřátí slunečním zářením, která je úměrná intenzitě slunečnímu záření, se čte pomocí slabě zvětšujícího mikroskopu. Doba potřebná k určení záření je 20 až 30 sekund. Použitím barevných filtrů je možné určit intenzitu slunečního záření v různých oblastech spektra. Původní verze přístroje pochází od rus. fyzika V. M. Michelsona z r. 1905, později byl přístroj několikrát zdokonalen, a to především W. Martenem v Německu r. 1928 (aktinometr Michelsonův–Martenův). Stupnice aktinometru se kalibruje srovnáním s pyrheliometrem.
angl: Michelson bimetallic actinometer slov: Michelsonov bimetalický aktinometer něm: Bimetallaktinometer nach Michelson n rus: биметаллический актинометр Михельсона fr: actinographe de Michaelson m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: