Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ročenka meteorologická
publikace obsahující přehled met. údajů naměřených a pozorovaných na meteorologických stanicích v určitém roce. Meteorologické ročenky bývaly obvykle sestavovány pro soubor vybraných stanic jednotlivých států, pro některé významné stanice byly publikovány i ročenky samostatné (např. Milešovka, Hurbanovo, Lomnický štít).
angl: annual meteorological report; slov: meteorologická ročenka; něm: meteorologisches Jahrbuch n; rus: метеорологический ежегодник  1993-a2
podpořila:
spolupracují: