Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektrum velikostí oblačných kapek
syn. rozdělení velikosti oblačných kapek – vyjádření závislosti objemové koncentrace oblačných kapek na jejich velikosti. Měření v oblacích a v mlhách ukazují, že koncentrace oblačných kapek zpravidla prudce roste k maximální hodnotě a pozvolna klesá směrem k větším velikostem kapek. Byla však zjištěna i spektra bimodální. Typický tvar spektra oblačných kapek lze vystihnout pomocí logaritmicko-normálního rozdělení nebo rozdělení gama ve tvaru:
f(r)=Arα exp(-Brβ),
kde r je poloměr kapky a f(r)dr udává objemovou koncentraci kapek o poloměru v intervalu <r, r + dr). Parametry A, B, α, β můžeme vyjádřit pomocí momentů funkce f(r) a bimodální tvar spektra lze vystihnout superpozicí dvou monomodálních rozdělení. Často používaným příkladem spektra velikosti oblačných kapek je tzv. Chrgianovo-Mazinovo rozdělení. Analytické vyjádření spektra velikosti oblačných kapek reprezentuje střední spektrum kapek a jednotlivá spektra měřená v oblacích a mlhách se mohou vzájemně i od analytického vyjádření značně lišit. Viz též spektrum velikosti dešťových kapek, oblačná voda.
angl: spectrum of cloud droplets slov: spektrum veľkosti oblačných kvapôčok rus: спектр облачных капель něm: Wolkentropfenspektrum n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: