Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud konvektivní sestupný
syn. downdraft – vertikální sestupný proud, typický pro konvektivní bouře, zpravidla doprovázený silnými srážkami (deštěm či kroupami). Maximální vertikální rychlosti sestupných proudů dosahují přibližně polovičních hodnot rychlosti výstupných proudů. Pro extrémně silné sestupné konv. proudy se používá termín downburst, popř. microburst. V supercele rozlišujeme přední a zadní sestupný proud. Slangově se v češtině používá původní angl. termín downdraft [daundraft].
angl: downdraft slov: zostupný konvektívny prúd něm: konvektiver Abwind m, downdraft m rus: нисходящий поток  2014
podpořila:
spolupracují: