Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

postglaciál
viz holocén.
angl: postglacial stage slov: postglaciál rus: послеледниковый период něm: Postglazialzeit f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: