Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

postglaciál
viz holocén.
Termín vznikl z lat. post „po“ a ze slova glaciál.
angl: postglacial stage; slov: postglaciál; něm: Postglazialzeit f; rus: послеледниковый период  1993-b3
podpořila:
spolupracují: