Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiogoniograf
radiogoniometr se zařízením, umožňujícím registraci zjištěných údajů.
Termín se skládá z komponentu radio- (viz radiace) ve smyslu „používající rádiové vlny“, řec. γωνία [gónia] „úhel“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: radiogoniograph; slov: rádiogoniograf; něm: Funkgoniograpf m; rus: радиогониограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: