Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiogoniograf
radiogoniometr se zařízením, umožňujícím registraci zjištěných údajů.
angl: radiogoniograph slov: rádiogoniograf rus: радиогониограф něm: Funkgoniograpf m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: