Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima sněhové
Köppenově klasifikaci klimatu nejchladnější klimatické pásmo, označené písmenem E. Prům. měs. teplota vzduchu v nejteplejším měsíci nedosahuje 10 °C, což brání vývoji lesa. Typickým znakem je permafrost. Sněhové klima se dělí do dvou klimatických typů: klima tundry (ET) a klima trvalého mrazu (EF). V Alisovově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá arktické klima a antarktické klima. Viz též klima nivální.
angl: snow climate; slov: snehová klíma; něm: Schneeklima n; rus: снежный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: