Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

frigorimetr
přístroj k měření zchlazování (refrigerace). Jeho čidlem je těleso, např. začerněná měděná koule, vyhřívaná na teplotu blízkou teplotě lidského těla. Velikost zchlazování se určuje podle množství energie, které je třeba tělesu dodávat k udržení stálé teploty jeho povrchu.
Termín se skládá z lat. frigus (gen. frigoris) „chlad, zima, mráz“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: frigorimeter slov: frigorimeter něm: Frigorimeter n fr: frigorimètre m rus: фригориметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: