Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

frigorimetr
přístroj k měření zchlazování (refrigerace). Jeho čidlem je těleso, např. začerněná měděná koule, vyhřívaná na teplotu blízkou teplotě lidského těla. Velikost zchlazování se určuje podle množství energie, které je třeba tělesu dodávat k udržení stálé teploty jeho povrchu.
angl: frigorimeter slov: frigorimeter rus: фригориметр něm: Frigorimeter n fr: frigorimètre m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: