Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona mimotropická
cyklona, která se vyskytuje v mírných nebo vysokých zeměp. šířkách. Mimotropické cyklony jsou často ztotožňovány pouze s postupujícími frontálními cyklonami. Viz též cyklona tropická.
angl: extratropical cyclone; slov: mimotropická cyklóna; něm: aussertropische Zyklone f; fr: cyclone extratropical m; rus: внетропический циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: