Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona mimotropická
cyklona, která se vyskytuje v mírných nebo vysokých zeměp. šířkách. Mimotropické cyklony jsou často ztotožňovány pouze s postupujícími frontálními cyklonami. Viz též cyklona tropická.
angl: extratropical cyclone slov: mimotropická cyklóna něm: aussertropische Zyklone f fr: cyclone extratropical m rus: внетропический циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: