Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prach kosmický
velmi malé částice pevných kosmických látek, jež dopadají do zemské atmosféry a na zemský povrch. Roč. množství činí 104 až 106 t. Jsou to produkty rozpadu asteroidů, komet, meteoritů apod. Byly pozorovány i oblaky kosmického prachu, tzv. meteorický prach.
angl: cosmic dust; slov: kozmický prach; něm: kosmischer Staub m; rus: космическая пыль  1993-a3
podpořila:
spolupracují: