Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmometr
u nás nepoužívané označení pro výparoměr.
Termín se skládá z řec. ἀτμός [atmos] „pára“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: atmidometer, atmometer, evaporimeter slov: atmometer něm: Atmometer n, Verdunstungsmesser m fr: évaporomètre m, atmomètre m, atmidomètre m rus: атмидометр, атмометр, испаритель  1993-a1
podpořila:
spolupracují: