Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie horská
část meteorologie zabývající se povětrnostními, v širším smyslu i klimatickými zvláštnostmi horských oblastí, které jsou podmíněny především nadm. výškou, členitostí horského reliéfu a orientací horských hřebenů vzhledem ke směru převládajícího proudění vzduchu. Studuje vliv hor na pole větru, srážek a oblačnosti, výskyt námrazků, bilanci záření apod. Viz též klima horské, stanice meteorologická horská, vítr horský a údolní, inverze srážek.
angl: mountain meteorology slov: horská meteorológia rus: горная метеорология něm: Gebirgsmeteorologie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: