Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vchod frontální zóny
oblast frontální zóny, ve které dochází ke konfluenci (sbíhání) izohyps absolutní barické topografie, a tím i k dyn. vzestupu tlaku zejména v nižších vrstvách atmosféry. Viz též pole deformační.
angl: entrance region slov: vchod frontálnej zóny něm: Einzugsgebiet einer Frontalzone n rus: область входа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: