Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evapotranspirace aktuální
syn. evapotranspirace efektivní, evapotranspirace skutečná – celkový skutečný výpar z půdy a transpirace rostlin v přírodních podmínkách, tedy v podmínkách skutečného zavlažení. V oblastech rel. malých atm. srážek jsou hodnoty aktuální evapotranspirace podstatně nižší než hodnoty potenciální evapotranspirace.
angl: actual evapotranspiration slov: aktuálna evapotranspirácia něm: aktuelle Evapotranspiration f fr: évapotranspiration réelle f rus: фактическое испарение  1993-a2
podpořila:
spolupracují: