Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evapotranspirace aktuální
syn. evapotranspirace efektivní, evapotranspirace skutečná – celkový skutečný výpar z půdy a transpirace rostlin v přírodních podmínkách, tedy v podmínkách skutečného zavlažení. V oblastech rel. malých atm. srážek jsou hodnoty aktuální evapotranspirace podstatně nižší než hodnoty potenciální evapotranspirace.
angl: actual evapotranspiration; slov: aktuálna evapotranspirácia; něm: aktuelle Evapotranspiration f; fr: évapotranspiration réelle f; rus: фактическое испарение  1993-a2
podpořila:
spolupracují: